Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają strategie wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów
  i zapobiegania sytuacjom, w których uczniowie nie czują się bezpiecznie,
 • nauczą się, jak kształtować postawę świadomego zarządzania sobą wśród uczniów,
 • wzmocnią kompetencje w zakresie kształtowania kompetencji emocjonalnych uczniów,
 • otrzymają pakiet strategii, dzięki którym uczniowie będą uczyli się kontrolować swoje emocje oraz przykłady ćwiczeń, dzięki którym nauczyciele będą mogli praktykować z uczniami uważność.
  Zdowie psychiczne dzieci
  Źródło Pixabay

  PROGRAM SZKOLENIA

  Niespodziewane, głębokie zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania, długotrwała izolacja, nauka zdalna, związane z tym ograniczenie kontaktów z kolegami i koleżankami, wojna na Ukrainie – m.in. z takimi stresorami zmagają się dzieci i młodzież w ostatnim czasie, co negatywnie wpłynęło na stan psychiki wielu z nich. Świadczą o tym wyniki licznych badań oraz statystyki z wielu krajów świata, w tym także
  z Polski.

  Celem szkolenia jest poznanie jak klimat i kultura szkoły wpływa na zdrowie psychiczne młodego człowieka oraz jak wykorzystać well-being w codziennej pracy nauczyciela.


  Program:

  1. Krótkie wprowadzenie: Jak pandemia wpływa na nasze zdrowie psychiczne
  2. Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
  3. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące zdrowie psychiczne.
  4. Jak pomóc uczniom rozpoznać i nazwać emocje?
  5. Sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe
  6. Potrzeby uczniów i nauczycieli i ich zaspokajanie
  7. Well-being w pracy: moda czy rosnąca świadomość
  8. Teoria wellbeingu PERMA
  9. Co to jest trening uważności mindfulness
  10. Jak prowadzić trening uważności na co dzień
  11. Podsumowanie: Czego się nauczyłem? Co zapamiętam i dlaczego? Jakie towarzyszyły mi emocje?

           INFORMACJE ORGANIZACYJNE

           • Forma szkolenia – online.
           • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
           • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
           • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
           • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
           • Dzień przed szkoleniem na podany
            w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
            
            

           Formularz zamówienia

           Formularz zamknięty

           DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

           DANE DO FAKTURY