Tutoring pomysłem na efektywną współpracę z rodzicami przedszkolaków

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, czym jest tutoring rodzinny i w czym tkwi jego siła,
 • poznają sposoby skutecznej komunikacji z rodzicami,
  opartej na relacji.
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe założenia tutoringu jako formy edukacji spersonalizowanej.
 2. Nauczyciel w roli tutora.
 3. Rozmowa indywidualna, a proces tutorski – co przyniesie lepszy efekt.
 4. Planowanie procesu tutorskiego:
  – zawarcie kontraktu i określenie celu,
  – wzmacnianie predyspozycji przedszkolaków w toku współpracy
  z rodzicami,
  – relacja jako fundament tutoringu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY