Preorientacja zawodowa w przedszkolu
na przykładzie pracy metodą projektu edukacyjnego

Rola nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań zawodowych

Cel główny:

 • poznanie sposobów realizacji idei preorientacji zawodowej
  w codziennej pracy z przedszkolakami.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • poznają znaczenie preorientacji zawodowej w rozwoju dzieci,
 • dowiedzą się jak zrealizować ideę preorientacji zawodowej
  w toku pracy metodą projektu edukacyjnego.
Preorientacja zawodowa
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne działań związanych z preorientacją zawodową.
 2. Rola nauczyciela w kształtowaniu zainteresowań zawodowych.
 3. Metoda projektu pomysłem na realizację preorientacji zawodowej:
  – zakres współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  – etapy do realizacji krok po kroku.
 4. Przykłady z pracy praktyka.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY