Jak przełamać stały schemat zajęć
w przedszkolu – praca z modelem uczenia się przez doświadczenie

Etapy uczenia się w procesie Kolba

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • dowiedzą się, czym jest tzw. model uczenia się przez doświadczenie,
 • poznają sposoby modyfikacji stałego schematu zajęć
  w przedszkolu, co wyzwoli dziecięcą ciekawość
  i zainteresowanie.
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest model uczenia się przez doświadczenie, nazywany też cyklem Kolba.
 2. Etapy uczenia się w procesie Kolba – z jakimi zmysłami można je powiązać.
 3. Działania nauczyciela na poszczególnych etapach cyklu Kolba.
 4. Inspiracje do codziennej pracy – pomysły na modyfikację stałego schematu zajęć w przedszkolu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY