Jak w przedszkolu realizować podstawę programową w trybie pracy zdalnej. Narzędzia sprawdzone w praktyce.

Priorytet MEiN

Uczestnicy podczas szkolenia:

– przeanalizują podstawę programową wychowania przedszkolnego
   pod kątem trybu pracy zdalnej,

– zróżnicują nastawienie na stałość i nastawienie na rozwój,

– poznają platformy i narzędzia multimedialne pomocne przy pracy
   zdalnej zarówno dla nauczyciela, jak i przedszkolaka.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa programowa to podstawa! Pigułka wiedzy na temat najważniejszego dokumentu.
 2. Praca zdalna wyzwaniem dla nauczyciela.
 3. Nastawienie na stałość czy nastawienie na rozwój – co sprawdzi się bardziej w pracy zdalnej.
 4. Jak dostosować warunki i sposoby realizacji podstawy programowej do trybu pracy zdalnej.
 5. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela:
  – sprawdzone platformy do komunikowania się z rodzicami
    i dziećmi,
  – materiały edukacyjne w wersji elektronicznej – zasoby internetu
     kontra własna twórczość,
  – narzędzia multimedialne wyzwalające aktywność 
     przedszkolaków.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY