Współpraca z rodzicami w przedszkolu – budujemy uprzejme i stanowcze relacje oparte na szacunku

Narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców w budowaniu współpracy

Cele szkolenia:

 • Określenie obszarów współpracy z rodzicami w przedszkolu
 • Poznanie wybranych narzędzi wspierających nauczycieli
  i rodziców w budowaniu współpracy opartej na wzajemnym szacunku
 • Praktykowanie komunikacji uprzejmej i stanowczej jednocześnie
 • Stworzenie mapy kompetencji wspierających nauczycieli
  w budowaniu współpracy z rodzicami
 • Tworzenie swojego modelu współpracy z rodzicami
 • Wyzwania i potencjał współpracy z rodzicami

Uczestnik:

 • Pozna wybrane narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców
  w budowaniu współpracy (komunikacja uprzejma i stanowcza, nazywanie potrzeb i emocji, koncentracja na rozwiązaniach
  i wspólnym celu, ustalanie zasad i granic, pozytywna przerwa, pytania pełne ciekawości)
 • Określi obszary współpracy
 • Określi wyzwania w swojej pracy z rodzicami i możliwości rozwiązań oraz potencjał jaki niesie współpraca oparta na szacunku, potrzebach, jasnych zasadach
 • Potrafi stworzyć mapę kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami, potrafi określić , które kompetencje już ma, a które potrzebuje rozwijać
Komunikacja z rodzicem
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie jest dedykowane nauczycielom i pracownikom przedszkoli, którzy szukają inspiracji i mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji w obszarze budowania współpracy z rodzicami. Warsztaty trwają 3 godziny i niektóre treści będą poruszane w ograniczonym stopniu z nadzieją, że zachęcą i zainspirują uczestników do pogłębiania i rozwijania tematu.

 1. Obszary współpracy z rodzicami w przedszkolu.
 2. Wyzwania we współpracy z rodzicami.
 3. Co się kryje za zachowaniami rodziców? Góra lodowa zachowania, koncentracja na rozwiązaniach.
 4. Mapa kompetencji wspierających nauczyciela w budowaniu współpracy z rodzicami.
 5. Zasady, budowania współpracy, granice, strefy wpływu, cel.
 6. Jak radzić sobie z wyzwaniami ? Narzędzia wspierające nauczyciela.
 7. Mój indywidualny model budowania współpracy.
 8. Potencjał współpracy z rodzicami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY