Świat zagadnień matematycznych w przedszkolu - zabawy, gry, narzędzia do pracy z grupą

Matematyka w przedszkolu

Cele szkolenia:

 • zapoznanie ze sposobami pracy z grupą, które pomagają wspierać rozwój umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, klasyfikacji i budowania myślenia operacyjnego od najwcześniejszych lat,
 • przedstawienie sprawdzonych gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat zagadnień matematycznych,
 • zwrócenie uwagi na zabawy zawierające elementy profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyka dyskalkulii oraz zabaw pomagających wesprzeć dzieci szczególnie uzdolnione.
Matematyka w przedszkolu
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jak dzieci uczą się matematyki?
 2. Odporność emocjonalna w uczeniu się zagadnień matematycznych.
 3. Zabawy kształtujące następujące umiejętności:
 • Orientacja przestrzenna
 • Rytmy i organizacja czasu
 • Przyczyna i skutek, przewidywanie następstw zdarzeń
 • Liczenie obiektów. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie po kilka
 • Klasyfikacja
 • Stałość elementów w zbiorze. Równoliczność zbiorów. Aspekt kardynalny liczby.
 • Numerowanie, ustawianie po kolei. Aspekt porządkowy liczby.
 • Długość – mierzenie i stałość długości
 • Intuicje geometryczne
 • Płyny – mierzenie i uświadomienie dzieciom stałości
 • Waga i ważenie
 • Zadania z treścią – opowiadania ilustrowane, zapisywanie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY