Integracja klasy - kreatywne zajęcia wychowawcze w czasie pracy stacjonarnej i online

Integracja klasy - kreatywne zajęcia wychowawcze

Podczas szkolenia:

 • poznasz gry i zabawy integrujące uczniów oraz rozwijające umiejętności społeczne,
 • dowiesz się jak rozwijać kompetencje kluczowe podczas zajęć wychowawczych,
 • dowiesz się jak budować dobre relacje z uczniami i miedzy nimi,
 • poznasz programy i projekty, które można realizować w czasie pracy stacjonarnej, jak i online.

Adresaci szkolenia:
Wychowawcy i nauczyciele, pedagodzy szkolni.

Integracja klasy
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Relacje uczeń – nauczyciel od czego zacząć? Jak je budować? Na co zwrócić uwagę i co najważniejsze jakie metody zastosować.
W czasie spotkania zostaną przedstawione gry i zabawy integrujące klasę. Programy i projekty, które można realizować w swojej klasie zarówno w czasie pracy stacjonarnej, jak i online.

 1. Ciekawe sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, wspierające rozwój kompetencji kluczowych oraz kompetencji XXI wieku.

 2. Integracja klasy – w jaki sposób zdobywać informacje o klasie, jak integrować zespół klasowy, znaczenie integracji klasy w procesie wychowawczym.

 3. Metody i formy pracy z klasą – poznanie różnorodnych form i metod, uatrakcyjniających godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY