Kształtowanie kompetencji kluczowych
w czasie zajęć

Planowanie procesu dydaktycznego w sposób służący rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz budowaniu poczucia wpływu uczniów na własny proces uczenia się

Uczestnicy dowiedzą się i poznają: 

 • Czym są kompetencje kluczowe i po co je kształtujemy?
 • Czego uczymy czy jak uczymy? Czy na języku polskim muszę kształtować kompetencje matematyczne?
 • Sposoby, jakimi nauczyciele mogą kształtować kompetencje kluczowe uczniów na różnych przedmiotach i w sytuacjach pozalekcyjnych.
 • Formy pracy, które rozwijają kompetencje kluczowe uczniów – tutoring rówieśniczy, myśląca klasa.
 • Metody aktywizujące – Jak nauczyć uczniów uczenia się?
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej i innych dokumentach oświatowych.
 2. Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i w sytuacjach pozalekcyjnych. 
 3. Metody i formy pracy sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych.
 4. Planowanie działań budujących poczucie wpływu uczniów na proces uczenia się. Rola nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym.
 5. Metody i techniki aktywizujące.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3,5 godziny dydaktycznej.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleni certyfikaty
  i materiały szkoleniowe w formie online.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY