Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu ogólnodostępnym

Organizacja pomocy p–p bez zbędnej piramidy biurokratycznej!

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie akty prawne regulują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach,
 • jak interpretować poszczególne przepisy prawa,
 • jakie są szczegółowe zadania nauczycieli, specjalistów
  (m.in. pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego) i dyrektora w procesie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • w jaki sposób i na jakich warunkach można uzyskać wsparcie oraz od jakich instytucji rodzice, dzieci, ale i nauczyciele mogą oczekiwać pomocy,
 • jak w ppp uwzględnić dzieci szczególnie uzdolnione.
organizacja pomocy
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Do kogo skierowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?
 2. Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu?
 3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w przedszkolu.
 5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – przykładowe narzędzia.
 6. Przykładowe dokumenty wewnętrzne regulujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne 
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY