Rodzic nowego pokolenia - Strategie udanej współpracy!

Jak współpracować z trudnym rodzicem?

Cele szkolenia:

 • Podwyższenie przez uczestników poziomu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w zakresie współpracy
  z rodzicami.
 • Wyposażenie uczestników w narzędzia służące asertywnej komunikacji.
 • Wzbudzenie refleksji nad relacjami nauczyciel – rodzic oraz identyfikacja własnej postawy w sytuacji trudnej czy konfliktowej.
partnerstwo
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Postawa asertywna versus pozostałe (agresywna, manipulacyjna i bierna / uległa).
 2. Techniki komunikacji asertywnej.
 3. Ćwiczenie technik asertywnych na wybranych przykładach.
 4. Koncepcja poczwórnego ucha i poczwórnej tuby Friedemanna Schulza von Thuna (tzw. kwadrat Schulza).
 5. Podstawowe szumy i bariery komunikacyjne.
 6. Bariery psychologiczne w relacjach nauczyciele – rodzice. 
 7. Analiza barier na podstawie doświadczeń uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY