Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie

Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych.

Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z przejawami zachowań agresywnych
u dzieci. Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom prawidłowo diagnozować potrzeby dzieci, adekwatnie na nie odpowiadać oraz
wdrażać programy profilaktyczne w grupach przedszkolnych. Nauczyciele otrzymają również informacje o tym, z kim warto (i trzeba) współpracować, by praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania była bardziej efektywna. Szkolenie zawiera również elementy dobrych praktyk z doświadczeń w prowadzeniu grup przedszkolnych.

Program:

1. Czym jest agresja?
2. Jak rozpoznać potrzeby dziecka w tym zakresie?
3. Sposoby postępowania (krótko- i długofalowe) z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne.
4. Wsparcie dziecka i nauczyciela w placówce (dyrektor, inni nauczyciele) oraz poza nią (specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych).
5. Profilaktyka zachowań agresywnych w grupie m.in. wzmacnianie zachowań pożądanych, psychoedukacja, nauka prawidłowych wzorców zachowań społecznych.
6. Studium przypadku i próby analizy zachowania dziecka, nauczycieli
i kadry przedszkola.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. 
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY