Łączenie bajkoterapii z innymi metodami
i formami pracy

Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu przedstawienie bajkoterapii nie tylko jako metody rozwijającej obszar społeczno – emocjonalny dzieci, ale też pozwalającej łączyć różnorodne treści edukacyjne.

bajkoterapia w przedszkolu
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

W trakcie kursu zaprezentowane będą zasady (i zalety) związane zarówno z wykorzystaniem metody bajkoterapii jak i łączenia tej metody z innymi formami pracy. Przedstawiona będzie wiedza na temat tego,
w jaki sposób zdiagnozować potrzeby grupy w obszarze emocjonalno –
społecznym i na nie odpowiedzieć za pomocą bajkoterapii. Zaprezentowane będzie, jak umiejętnie korzystać z gotowych scenariuszy i modyfikować je, by jak najlepiej służyły potrzebom dzieci oraz jak organizować pracę dzieci, zachęcać je do współpracy
i angażować we wszystkie działania.

Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje o bajkoterapii.
2. Dojrzewanie emocjonalne i dziecięce lęki.
3. Zastosowanie bajkoterapii.
4. Diagnozowanie potrzeb grupy.
5. Łączenie bajkoterapii z innymi metodami i formami pracy.
6. Interesujące pozycje bibliograficzne do zastosowania w pracy
z dziećmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – online.
  • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
  • Dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY