Jak pomóc najmłodszym w budowaniu relacji?

Przedszkolaki budują relacje
- co się dzieje w grupie przedszkolnej?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Czego możesz oczekiwać od przedszkolaków.
 • Dlaczego dzieci najmłodsze nie radzą sobie z emocjami.
 • O „bagażu”, który każdy przedszkolak wnosi do grupy i do relacji z innymi.
 • Z czego wynikają pewne najczęściej pojawiające się zachowania dzieci.
Dzieci
Źródło Pixabay

PROGRAM SZKOLENIA

 • Co wiem o przedszkolaku.
 • Emocje dzieci na cenzurowanym.
 • Style wychowawcze i ich wpływ na zachowanie i funkcjonowanie dzieci najmłodszych.
 • Jak dzieci odnajdują się we wzajemnych relacjach w grupie przedszkolnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – online.
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z kilku przedszkoli, koszty szkolenie zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty i materiały szkoleniowe w formie online.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY