Weryfikacja Standardów Ochrony Małoletnich
w szkole i przedszkolu

Monitorowanie i weryfikacja standardów?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 12.06.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat monitorowania i weryfikacji Standardów Ochrony Małoletnich w szkole i przedszkolu oraz  prawidłowego prowadzenia dokumentacji polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność weryfikacji SOM,
 • dowie się jak konstruować i prowadzić pomocną dokumentację.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów, dyrektorów w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z weryfikacją Standardów Ochrony Małoletnich przyjętych w placówce oświatowej.

Uczestnicy w materiałach otrzymają:

 • ankiety dla rodziców, uczniów i nauczycieli, 
 • przykładowy raport z weryfikacji SOM, 
 • listę kontrolną wprowadzania standardów,
 • spis działań podjętych w placówce w ramach weryfikacji,
 • obowiązujące rozporządzenia i ustawy.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa

 2. Standardy Ochrony Małoletnich – opis procedur i wskaźników ich realizacji

 3. Zadania koordynatora SOM – monitoring i weryfikacja standardów

 4. Praktyczne wskazówki do pracy. 

 5. Podsumowanie – sesja pytań & odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

12 czerwca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty