Roczna ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 05.06.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat ewaluacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji zajęć wspierających uczniów.
 • zdobycie umiejętności oceny efektywności poszczególnych form pomocy,
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia pomocnej dokumentacji.

Uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność ewaluowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacji dziecka i ucznia z orzeczeniem i opinią.

Adresaci szkolenia:  nauczyciele, wychowawcy,  specjaliści, pedagodzy, dyrektorzy.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów
w zakresie prowadzenia dokumentacji podsumowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, programu wychowawczo- profilaktycznego oraz dokumentacji ucznia z orzeczeniem i opinią.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadania nauczycieli
  w zakresie jej ewaluacji.
 3. Ewaluacja i modyfikacja dokumentacji ucznia z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. WOPFU okresowa.
 5. Praktyczne wskazówki do pracy. 
 6. Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi.

Materiały dla uczestników:

 • karta oceny efektywności zajęć, 

 • ankieta na temat bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów, 

 • okresowa WOPFU, 

 • aneks do IPET jako modyfikacja.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

05 czerwca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty