Podsumowanie pracy i sprawozdanie
pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego

Przykładowe sprawozdanie!

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 23.05.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego podsumowania roku szkolnego przez pedagogów.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa, 
 • pozna najważniejsze zadania pedagoga szkolnego i specjalnego 
  w zakresie podsumowania działań na koniec roku szkolnego,
 • zapozna się z przykładową formą sprawozdania oraz dokumentacją z zakresu ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, zainteresowani nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W szkoleniu  powinien uczestniczyć każdy początkujący pedagog szkoly i specjalny, który pragnie poszerzyć swoją praktyczną wiedzę na temat pracy i udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zgodnego z przepisami prawa zakończenia roku szkolnego
i ,,zamknięcia” dokumentacji.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zadania pedagoga szkolnego i specjalnego – formy i ich realizacja w kontekście podsumowania roku szkolnego.
 3. Dokumentacja pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego w zakresie oceny efektywności udzielanej pomocy.
 4. Podsumowanie i ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze SPE.
 5. Praktyczne wskazówki do tworzenia dokumentacji i planu na kolejny rok szkolny.

Materiały dla uczestników m.in.:

 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami
 • Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Okresowe WOPFU dla ucznia z orzeczeniem
 • Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutyczny (IPET)
 • Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej do samodzielnej modyfikacji  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

23 maja 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty