Sztuka wyciszania dźwiękiem
- muzyczne praktyki wyciszające i relaksacyjne

Jak za pomocą muzyki wprowadzić spokój i koncentrację

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.04.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • poznanie różnych metod wyciszania w przedszkolu i w szkole
 • przybliżenie znaczenia muzyki, jako narzędzia wpływającego na emocje, zachowanie i skoncentrowaną uwagę uczniów
 • przedstawienie praktycznych technik i ćwiczeń wykorzystujących muzykę do wprowadzenia spokoju
  i wyciszenia w grupie
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o ćwiczenia oddechowe
  i relaksacyjne
 • poznanie muzycznych zabaw i gier wyciszających
 • zdobycie wiedzy, jak dobierać odpowiednie utwory muzyczne, które wspierają wyciszenie, relaksację i koncentrację
 • zapoznanie z tańcami i piosenkami sprzyjającymi odprężaniu
  i relaksacji
 • poznanie ćwiczeń muzycznych, sprzyjających wyciszeniu
  i budowaniu pozytywnych relacji grupie.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkoły podstawowej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające,
a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką, pragnący wzbogacić swój warsztat pracy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pomoże odkryć, jak za pomocą muzyki wprowadzić spokój i koncentrację do przedszkola lub klasy szkolnej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać dźwięk, jako narzędzie do zmniejszenia poziomu stresu i napięcia u dzieci i młodzieży, wspierania koncentracji i poprawy wyników w nauce, lepszej uważności, a także kreowania spokojnego i harmonijnego otoczenia.

Program:

 1. Zabawy rozwijające umiejętność skupienia i utrzymania uwagi (ćwiczenia pamięciowe, koordynacyjne, stymulujące umiejętność hamowania i aktywowania, kształcące spostrzegawczość).
 2. Muzyczne masażyki.
 3. Ćwiczenia rozwijające sprawności manualne i ruchowe (gra na instrumentach, zabawy z rekwizytami itp.).
 4. Choreografie i tańce.
 5. Ćwiczenia kształcące uważność na dźwięki.
 6. Zabawy umożliwiające wyrażanie emocji poprzez ruch.
 7. Przykłady muzyki wyciszającej, relaksacyjnej i stymulującej.
 8. Zabawy i ćwiczenia budujące pozytywne relacje i wzajemne zaufanie w grupie.
 9. Ćwiczenia oddechowe, emisyjne i relaksacyjne.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe opracowania instrumentacji na instrumenty perkusyjne
 • opisy tańców i choreografii prezentowanych podczas szkolenia
 • lista utworów muzycznych, które możemy wykorzystać do relaksacji
 • wiadomości teoretyczne
 • bibliografia

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 kwietnia 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty