Dziecko z opinią w szkole i przedszkolu - Dokumentacja - Zadania nauczycieli i specjalistów

Analizowanie i tworzenie dokumentacji

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 02.10.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności konstruowania dokumentacji dziecka
  z opinią w placówce.

Podczas szkolenia uczestnik:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność analizowania dokumentacji dziecka
  z opinią,
 • nauczy się wskazywać i konstruować wszystkie obligatoryjne dokumenty z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, nauczyciele.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z opinią z PPP.  Jest to wsparcie w zakresie pomocy dziecku oraz konstruowania dokumentacji, modyfikacji i ewaluacja programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dziecko z dziecko z opinią w placówce – analiza dokumentacji. 
 3. Rodzaje opinii oraz działań wspierających ucznia/ dziecko objętego PPP.
 4. Dokumentacja pomocy dla ucznia ze SPE
 5. Praca zespołu, wsparcie dziecka ze SPE
 6. Podsumowanie – sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

02 października 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty