Sztuczna inteligencja w edukacji
Jak ją wykorzystać w pracy własnej i z uczniem?

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 07.03.2024r.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi ze Sztuczną Inteligencją.
 • Przedstawienie zastosowań Sztucznej Inteligencji w kontekście edukacji.
 • Podniesienie świadomości na temat szans i zagrożeń związanych z korzystaniem ze Sztucznej Inteligencji.
 • Przedstawienie interesujących aplikacji wykorzystujących Sztuczną Inteligencją w edukacji.
 • Nauczenie uczestników, jak weryfikować prace uczniów pod względem Sztucznej Inteligencji.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele.

kierunki polityki oświatowej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe informacje o AI.
 2. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu.
 3. AI nie boli! Generowanie tekstu za pomocą sztucznej inteligencji.
  – TOP 4 aplikacji do generowania tekstu.
  – Instrukcja jak formułować polecenia, aby AI podawała odpowiednie wyniki.
  – Przykłady promptów do generowania tekstu – e-book.
  – Jak sprawdzić czy tekst napisał uczeń czy sztuczna inteligencja(AI)?
 4. Jak generować niepowtarzalne multimedia za pomocą AI?
  – Topowe aplikacje do generowania obrazu.
  – Gdzie szukać inspiracji?
 5. Czy AI można w 100% zaufać? Skąd możemy mieć potwierdzenie poprawności informacji?
 6. Sztuczna inteligencja w perspektywie czasu – pomoc czy pułapka?
 7. Jak uczniowie w pozytywny sposób mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w swojej edukacji?
 8. Prawo autorskie do generowanych obrazów przez AI.
 9. Magiczne funkcje w Canvie.
 10. Automatyczne tworzenie prezentacji.
 11. Tworzenie testów za pomocą sztucznej inteligencji.
 12. Gdzie jeszcze możemy spotkać AI?

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Monika Frysz

Trener kompetencji cyfrowych, specjalista ds. praw autorskich, ogólnopolski trener w programie edukacji cyfrowej dla nauczycieli „Lekcja: Enter”.

Jako edukator przeprowadziła ponad 4000 szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Pomaga nauczycielom rozwijać umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w edukacji (TIK) oraz z zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI)
i możliwościami wykorzystania jej w edukacji szkolnej.

Jednocześnie jest również grafikiem komputerowym, prowadzi podstawowe oraz zaawansowane szkolenia z tego zakresu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

07 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty