Metoda Carla Orffa - zajęcia muzyczno-ruchowe
z instrumentami perkusyjnymi

Zabawy i ćwiczenia przy użyciu instrumentów Orffa

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.03.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • poznanie założeń metody Carla Orffa
 • poznanie ciekawostek na temat poszczególnych instrumentów perkusyjnych
 • poznanie zabaw i ćwiczeń przy użyciu instrumentów Orffa
 • nauka instrumentowania piosenek i utworów muzycznych
 • nauka prostych układów ruchowych, które można połączyć
  z grą na instrumentach
 • poznanie ciekawych piosenek, wierszy i ich opracowań na instrumentach perkusyjnych, które znakomicie będą się nadawać na uroczystości szkolne i przedszkolne, a także wspomogą przygotowanie zajęć tematycznych
 • poznanie ćwiczeń z zakresu body percussion
 • zdobycie praktycznej wiedzy zarówno poprzez uczestniczenie
  w proponowanych formach aktywności muzycznej jak i poprzez próby tworzenia własnych materiałów 
 • zapoznanie z przystępną dla dzieci literaturą muzyczną.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych (do 6 klasy) nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające, a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

metoda carla orffa w przedszkolu
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie opiera się na poznaniu i nabyciu umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion na zajęciach w przedszkolu i w szkole.
Gra na instrumentach wzbudza w dzieciach wielki entuzjazm i sprawia im radość. Na szkoleniu dowiemy się, jak poprzez grę, ruch i śpiew możemy rozwinąć u uczniów muzykalność, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą, a także w jaki sposób kształcić ich refleks, koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie.

Program:

 1. Praktyczne informacje na temat metody Orffa.
 2. Ćwiczenia uwrażliwiające na elementy muzyki, kształcące umiejętność utrzymania stałego tempa i pulsu przez grupę, reakcji na zmiany dynamiczne itp.
 3. Nauka piosenek i wierszy wraz z tworzeniem instrumentacji do nich.
 4. Instrumentacje utworów muzycznych wraz z interpretacjami ruchowymi do nich, do wykorzystania podczas przedstawień
  w przedszkolu i szkole.
 5. Przydatne wskazówki do pracy z instrumentarium Orffa.
 6. Pomysły na tworzenie instrumentów ,,domowymi sposobami”.
 7. Ćwiczenia rytmiczno – głosowe, koordynujące dźwięk z ruchem, rytmizujące tekst.
 8. Ćwiczenia z gestodźwiękami (body percussion).
 9. Wskazówki do tworzenia własnych materiałów.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń i zabaw prezentowanych na szkoleniu
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej
 • gotowe instrumentacje utworów
 • informacje teoretyczne
 • praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem instrumentów
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych.

obszerna bibliografia

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty