Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia - zadania, obowiązki oraz efektywna współpraca

Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.05.2024r.
Godz.: 17.00 – 19.00

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej roli  nauczyciela współorganizującego w procesie kształcenia oraz uzyskanie informacji dotyczących rodzaju kwalifikacji uprawniających do objęcia tego stanowiska.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna metody i techniki podniesienia jakości kształcenia dziecka z orzeczeniem,
 • zdobędzie wiedzę dotyczącą zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego zwanego potocznie wspomagającym,
 • nauczy się odpowiednio interpretować zalecenia zawarte
  w orzeczeniu z PPP.

Adresaci szkolenia: nauczyciele dydaktyczni i współorganizujący kształcenie dla dzieci /uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

wspomagający
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W czasie szkolenia zostanie usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela współorganizującego wynikająca z przepisów prawa. 

Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim. Wzbogaci swoją wiedzę na temat interpretowania, wypełniania i tworzenia dokumentacji szkolnej.
Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład, omówienie zagadnień, analizę konkretnych przypadków oraz  na zakończenie webinarium przewidziany jest panel dyskusyjny na czacie.

Program:

 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Interpretowanie zaleceń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 3. Nauczyciel współorganizujący – jego rola oraz zadania wynikające
  z przepisów prawa.

 4. Tworzenie dostosowań, egzekwowanie wiedzy, przygotowywanie kartkówek i sprawdzianów.

 5. Sporządzanie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marta Koplejewska

doktor pedagogiki specjalnej, czynny zawodowo nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, trener, specjalistka
od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. 

Przez wiele lat związana była z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. 

W swojej pracy udowadnia, iż nie ma barier
w zdobywaniu szczytów dla osób
z niepełnosprawnością i tylko holistyczne podejście może przynieść wielkie sukcesy.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania, takie jak tablice multimedialne, aplikacje, okulary 3D. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest uzyskiwanie wysokich lokat przez jej podopiecznych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 maja 2024 r.

godz. 17:00 – 19:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak zatwierdzonego budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty