Zastosowanie muzyki klasycznej oraz elementów metody Batii Strauss w rozwoju emocjonalnym
i poznawczym dziecka

Nowe pomysły i zabawy muzyczne

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 09.05.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z metodą Batii Strauss,
 • poznanie sposobów na wykorzystanie muzyki klasycznej
  w ćwiczeniach aktywizujących, wyciszająco – relaksujących, niwelujących zbędne napięcia mięśniowe, koordynacyjnych, rozwijających słuch muzyczny,
 • zapoznanie z autorskimi ćwiczeniami umuzykalniającymi
  do wykorzystania na różnych etapach nauczania,
 • poznanie zasad samodzielnego tworzenia zabaw muzyczno-ruchowych według metody Batii Strauss,
 • zapoznanie z atrakcyjną dla dzieci literaturą z zakresu muzyki klasycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi
 • poznanie pomysłów na ciekawe wykorzystanie rekwizytów podczas tańców i zabaw muzycznych,
 • poznanie ciekawych zabaw i ćwiczeń tanecznych,
 • poznanie pomysłów na scenki i improwizacje muzyczne,
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o praktyczne sposoby rozwinięcia u dzieci plastyczności i koordynacji ruchowej,
 • poznanie sposobów na tworzenie ciekawych układów choreograficznych do muzyki klasycznej,
 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi
  w muzyce (np.: tempo, dynamika, artykulacja itp.).

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające,
a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

metoda batii strauss
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzanie dzieci od najmłodszych lat w świat muzyki, szczególnie klasycznej i jaki ma ona wpływ na dziecko. 

Poznamy sposoby, jak zaprezentować uczniom różnorodne utwory muzyczne i jak zachęcić ich do aktywnego przeżywania muzyki oraz jak można wykorzystać rekwizyty podczas zajęć i zabaw przy muzyce. 

Będą zabawy muzyczno-ruchowe, sposoby na rozwinięcie słuchu muzycznego, tworzenie interpretacji do utworów, improwizacje ruchem, instrumentacje utworów klasycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych, ćwiczenia relaksująco – wyciszające, muzyczne przerywniki, a przede wszystkim sposoby na pobudzanie kreatywności
i wyobraźni dziecięcej.

Program:

 1. Wiedza o wpływie muzyki klasycznej na różne aspekty rozwoju dziecka.
 2. Wiedza na temat metody Batii Strauss.
 3. Zabawy ilustrujące budowę utworu tą metodą.
 4. Zabawy rozwijające różne rodzaje słuchu muzycznego (słuch rytmiczny, dynamiczny, wysokościowy itd.).
 5. Opowieści ruchowe (scenki) tworzone do muzyki.
 6. Pomysły na swobodne improwizacje ruchem.
 7. Zasady tworzenia układów choreograficznych dla dzieci.
 8. Proste układy choreograficzne do utworów muzycznych i piosenek przydatne np. podczas organizacji przedstawień i występów w przedszkolu i w szkole.
 9. Ciekawe pomysły na użycie rekwizytów podczas zabaw i tańców.
 10. Przystępna i atrakcyjna dla dzieci muzyka klasyczna, którą można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi.
 11. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzające i hamujące ruch), kształtujące refleks i koncentrację.
 12. Zabawy i gry muzyczno – ruchowe, pomagające w rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu,
 • zestaw nagrań utworów wykorzystanych do zabaw i ćwiczeń,
 • nagrania podkładów muzycznych do tańców,
 • listę przystępnych i atrakcyjnych dla dzieci utworów muzyki klasycznej,
 • praktyczne wskazówki do konstruowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających,
 • wiadomości teoretyczne,
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych,
 • obszerna bibliografia.

         WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

09 maja 2024 r. 
termin zostanie podany niebawem

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty