Indywidualizacja kształcenia - jak praktycznie wdrażać ją na zajęciach?

Idea, cele oraz diagnoza i indywidualizacja w kształceniu

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 04.03.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat indywidualizacji nauczania. 

Uczestnik podczas szkolenia:

  • zdobędzie umiejętność rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów z orzeczeniem i z opinią,
  • pozna obowiązujące przepisy prawa i zasady regulujące funkcjonowanie edukacji włączającej w Polsce.

Adresaci szkolenia:  specjaliści pracujący z dziećmi, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania
z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej. 
Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące indywidualizacji nauczania oraz zostanie przeanalizowany cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program:

  1. Obowiązujące przepisy prawa.

  2. Diagnoza i indywidualizacja w pracy z uczniami.

  3. Dziecko z orzeczeniem, dziecko z opinią. 

  4. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Praktyczne wskazówki do pracy.

  6. Sposoby indywidualizacji w uniwersalnym prowadzeniu zajęć. 

  7. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia. 

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog specjalny i szkolny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

04 marca 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online
szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

110 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty