Przygotowanie do kontroli KO w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów,
w tym pedagogów specjalnych

Kontrola kuratorów oświaty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 24.04.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat pracy zgodnej z obwiązującymi przepisami oraz kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Adresaci szkolenia: specjaliści, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy.

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie to praktyczne wskazówki na temat realizacji zadań w zakresie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.  W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania specjalistów oraz dokumentacja jaką powinna prowadzić placówka w tym zakresie.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa, nowe standardy PPP
 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela
 4. Zgodności z przepisami prawa zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 5. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
 6. Indywidualne teczki uczniów
 7. Prowadzenie dzienników
 8. Praktyczne wskazówki do pracy – prowadzenie dokumentacji PPP
  i kształcenia specjalnego
 9. Podsumowanie i sesja pytań.
Materiały dla uczestników:
 • przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego,
 • plan nadzoru 2023/2024 (przykładowa karta z KO),
 • wzór karty PPP, 
 • wzór IPET
 • wzór WOPFU.
 • opis dokumentacji indywidualnych teczek dla ucznia
  z orzeczeniem i opinią.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
 w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca
na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

24 kwietnia 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy
 o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty