Kreatywne tańce i zabawy
muzyczno-ruchowe dla dzieci

Wzbogacenie warsztatu nauczyciela

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 22.02.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Cele szkolenia:

 • poznanie kroków tańców ludowych, integracyjnych, tańców innych narodów, choreografii do muzyki klasycznej do wykorzystania na różne okazje,
 • wzbogacenie warsztatu nauczyciela o ciekawe pomysły na wykorzystanie rekwizytów w zabawach muzyczno-ruchowych, tańcach,
 • poznanie nowatorskich zabaw tanecznych i kształtujących plastykę ruchu,
 • poznanie ciekawych opracowań ruchowych z wykorzystaniem rekwizytów, do wykorzystania podczas przedstawień dla rodziców i lekcji otwartych,
 • nauka piosenek i opracowań ruchowych do nich
  z wykorzystaniem rekwizytów,
 • poznanie gier i zabaw taneczno-ruchowych z rekwizytami,
 • poznanie przystępnej dla dzieci literatury muzycznej, którą można wykorzystywać podczas zajęć,
 • zapoznanie z podstawowymi terminami muzycznymi.

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające,
a także wszyscy zainteresowani wspomnianą tematyką.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i pomysłów na rozwijanie zdolności motorycznych, artystycznych i muzycznych dzieci poprzez taniec i zabawę. Szkolenie opiera się na poznaniu autorskich zabaw, ćwiczeń i tańców, również tych z wykorzystaniem rekwizytów, instrumentów perkusyjnych oraz elementów body percussion, a także na poznaniu piosenek i praktycznych ćwiczeń umuzykalniających, które można wykorzystywać podczas przygotowywania przedstawień
w przedszkolu i w szkole oraz w codziennej pracy z uczniami.

Program:

 1. Tematyczne zabawy przy muzyce (klasycznej, filmowej, ludowej, rozrywkowej) z wykorzystaniem rekwizytów
 2. Tańce i układy ruchowe na różne okazje
 3. Ćwiczenia logorytmiczne, rytmizujące tekst, oddechowe
  z rekwizytami
 4. Piosenki z opracowaniem ruchowym wykorzystującym rekwizyty
 5. Sposoby na rozwinięcie estetyki i plastyki ruchu w tańcu
 6. Swobodne improwizacje ruchem, scenki muzyczne z rekwizytami
 7. Zabawy muzyczno-ruchowe z instrumentami Orffa
 8. Gry muzyczne i zabawy integracyjne z wykorzystaniem rekwizytów
 9. Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem rekwizytów

Materiały dla uczestników:

 • opisy ćwiczeń, zabaw i tańców prezentowanych na szkoleniu,
 • zestaw nagrań utworów i podkładów muzycznych do ćwiczeń,
 • tekst i nuty piosenek oraz nagranie ich linii melodycznej,
 • słowniczek przydatnych pojęć i terminów muzycznych,
 • obszerna bibliografia.

         

WAŻNE – szkolenie nie jest nagrywane.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Paulina Wójcik-Ilnytska

Muzyk, pedagog. Ma doświadczenie w pracy zarówno z najmłodszymi dziećmi
(jako nauczycielka rytmiki w przedszkolach)
jak i starszymi. Obecnie pracuje jako nauczyciel śpiewu, kształcenia słuchu oraz rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia.

Współpracuje z ukraińskimi instytucjami organizującymi wydarzenia integracyjne dla Ukraińców w Polsce. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

22 lutego 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty