Konkurs na Dyrektora
Jak się przygotować? Jak napisać koncepcję?

Koncepcja, prezentacja i przykładowe pytania na konkursie

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.02.2024.
Godz.: 17.00 – 20.00

Uczestnik podczas szkolenia:

 • zapozna się z aktualnymi przepisami prawa związanymi
  z konkursami na dyrektora szkół i placówek oświatowych,
 • dowie się jak przygotować dokumenty formalne (oświadczenia) związane z wymaganiami stawianymi przed dyrektorem,
 • otrzyma wytyczne i wskazówki potrzebne do  wypracowania założeń dla koncepcji rozwoju szkoły, 
 • nauczy się odpowiadać na przykładowe pytania zadane przez komisję konkursową.                                                       

Adresaci szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą startować w konkursie na dyrektora szkół podstawowych,  ponadpodstawowych i przedszkoli.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest pomocne dla osób, które są dyrektorami i nauczycielami i chcieliby przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora. Szkolenie pomoże w napisaniu koncepcji pracy szkoły/ przedszkola oraz pomoże przygotować niezbędne dokumenty. Dowiecie się Państwo jak się zaprezentować na konkursie oraz otrzymacie wzory dokumentów
i przykład koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki.

Udział w konkursie na stanowisko dyrektora placówki to przede wszystkim ogromny stres. Aby ograniczyć do minimum nasze napięcia, przygotujmy się do tego wyzwania starannie i rzeczowo.

Program:

 1. Przepisy prawne w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba będąca na stanowisku kierowniczym
 2. Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na dyrektorów
 3. Zaświadczenia i oświadczenia potrzebne do dokumentacji konkursowej
 4. Przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych
 5. Koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki – gotowy przykład koncepcji
 6. Przygotowanie prezentacji na konkurs
 7. Przykładowe pytania, zadawane na konkursach.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 lutego 2024 r.

godz. 17:00 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty