Jak ocalić skrzydła? Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Klimat szkoły a zdrowie psychiczne ucznia

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.03.2024.
Godz.: 17.00 – 19.15

Cel szkolenia:

  • zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o stan psychiczny młodzieży,
  • zmniejszenie lęku przed prowadzeniem rozmowy na temat zachowań autodestrukcyjnych,
  • wskazanie nauczycielom i nauczycielkom kierunku działań profilaktycznych.
Zdrowie psychiczne dzieci i młodziezy
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie

– Specyfika okresu dorastania, a kryzysy emocjonalne.

– Rodzina i szkoła jako czynniki warunkujące zdrowie psychiczne.

II. A gdy się już dzieje…

– Zaburzenia lękowe, depresja, niepokój, przewlekły stres, zaburzenia nastroju – jak je zauważyć i co z tym zrobić?

– Samouszkodzenia. Co możemy zrobić?

– Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Sygnały ostrzegawcze.

III. Klimat szkoły a zdrowie psychiczne ucznia

– Szkoła dobrostanu, czyli jak zadbać o zdrowi psychiczne uczniów
i nauczycieli

– Poczucie przynależności i znaczenia.

– Jak budować relację uczeń – nauczyciel?

– Jak usłyszę, to co z tym zrobić?

IV. Zanim się stanie

– Jak budować poczucie własnej wartości u uczniów?

– Psychoedukacyjna moc uważności i inne metody radzenia sobie ze stresem.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Monika Łukomska-Dietrich

Interwentka kryzysowa, psychotraumatolożka, superwizorka w edukacji, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązanach, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny,

Pracuje w gabinecie z nastolatkami w kryzysie, głównie w kryzysie presuicydalnym i suicydalnym, oraz w związku z doświadczonymi traumami. Obecnie kończy kolejne studia podyplomowe Suicydologia i Psychotraumatologia.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 marca 2024 r.

godz. 17:00 – 19:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty