Canva - tajniki projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cele szkolenia:

Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie 

II. Projektowanie materiałów dydaktycznych w Canvie 

III. Tworzenie prezentacji multimedialnych

IV. Projektowanie infografik i diagramów

V. Tworzenie dyplomów, plakatów i ulotek 

VI. Wdrażanie Canvy w praktyce 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie.
  • Czas trwania szkolenia –  3 godziny dydaktyczne.
  • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
  • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
    i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
    w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY