Zadania i dokumentowanie pracy pedagoga specjalnego

Realizowanie zadań pedagoga specjalnego w aspekcie prowadzonej dokumentacji

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 11.09.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cel szkolenia:

 • zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji specjalisty zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
 • zdobycie umiejętności konstruowania i prowadzenia pomocnej dokumentacji.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność konstruowania zapisów niezbędnych
  w pracy pedagoga specjalnego.

Adresaci szkolenia:  pedagodzy szkolni i specjalni, wszyscy zainteresowani nauczyciele,  inni specjaliści.

Pedagog specjalny - szkolenie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych w zakresie prowadzenia dokumentacji i zajęć z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 1. Obowiązujące przepisy prawa.

 2. Zadania pedagoga specjalnego w aspekcie dokumentacji: 
  – Co powinien zawierać plan pracy?
  – Jak prowadzić dziennik? 

 3. Obligatoryjne i fakultatywne dokumenty pomocne w pracy pedagoga specjalnego. 

 4. Obowiązkowa dokumentacja ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 5. Zadania diagnostyczne w pracy pedagoga specjalnego.

 6. Wnioski po pierwszym roku pracy pedagoga specjalnego, co można zmienić?

 7. Praktyczne wskazówki i inspiracje do pracy.

 8. Podsumowanie i panel dyskusyjny.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog specjalny i szkolny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

11 września 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online
szkolenie na platformie ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności
ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy  o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty