Jak być skutecznym dyrektorem?
Główne zadania i obowiązki dyrektora/wicedyrektora

Jakie ważne terminy dotyczą pracy dyrektora

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.03.2024.
Godz.: 8.30 – 11.30

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają obowiązki dyrektor wynikające z przepisów prawa
 • Dowiedzą się jak planować skuteczny nadzór pedagogiczny
 • Zaplanują organizację pracy szkoły na cały rok szkolny
 • Poznają przepisy dotyczące awansu zawodowego
  i dokumentację z nim związaną
 • Poznają zasady protokołowania zebrań rad pedagogicznych
 • Poznają przepisy prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe)
 • Dowiedzą się jak skutecznie prowadzić kontrolę zarządczą w placówce oświatowej.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Jesteś dyrektorem/wicedyrektorem i chciałbyś ugruntować swoją wiedzę na temat pracy szkoły – to szkolenie jest dla Ciebie!. Omówimy wiele aspektów pracy dyrektora placówki. Poruszymy tematy nadzoru, awansu zawodowego, planowania pracy oraz komunikacji w zespole nauczycielskim.

Otrzymasz wiele wzorów dokumentów. Dowiesz się jak zaplanować prace szkoły na cały rok oraz jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy.

Program:

 1. Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
 2. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
 3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
 5. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacji.
 6. Protokołowanie zebrań rad pedagogicznych.
 7. Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli
  i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe).
 8. Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej
 9. System Informacji Oświatowej – dlaczego to tak ważny system
 10. Komunikacja w zespole nauczycielskim – przykłady dobrych praktyk.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 marca 2024 r.

godz. 8:30 – 11:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty