Zabawy językowe wprowadzające
do nauki czytania

Jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 21.11.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Cele szkolenia:

 • poznanie formalnych aspektów rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • utrwalenie sposobów obserwacji i sporządzenia diagnozy gotowości szkolnej.

Uczestnik:

 • pozna lub utrwali znajomość treści aktów prawnych regulujących odbywanie rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci,
 • potrafi sporządzić wstępną i końcową diagnozę gotowości szkolnej,
 • zdobędzie wiedzę i materiały o sposobie poprowadzenia spotkań i rozmów z rodzicami dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści pracujący
z dziećmi na etapie przedszkolnym.

Zabawy językowe - czytanie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie pozwala poznać sposoby pracy z grupą, które pomagają wspierać naukę czytania od najwcześniejszych lat. Zaproponowane zabawy zawierają elementy profilaktyki specyficznych trudności w uczeniu się np. ryzyka dysleksji. W trakcie szkolenia uczestnicy utrwalą wiedzę na temat uczenia się trudnej sztuki czytania przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki języka polskiego. Zyskają wiedzę na temat tego, jak organizować zabawy rozwijające obszar językowy i przygotowujące dzieci do czytania. Uczestnicy dowiedzą się też, w jaki sposób prowadzić pracę grupową i indywidualną dzieci w tym zakresie. W każdej części zaprezentowane zostanie wiele gier, zabaw i innych narzędzi niezbędnych, by w przyjemny i merytoryczny sposób wprowadzić dzieci w świat czytania.

Program:

 1. Co to jest czytanie?
 2. Dojrzałość motoryczna do czytania
 3. Dojrzałość intelektualna do czytania
 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej
 5. Ćwiczenie percepcji słuchowej
 6. Słuch fonematyczny – zabawy i ćwiczenia

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Nauczycielka przedszkola, od kilku lat pracuje również jako metodyk i wicedyrektor przedszkola. Konsultantka daltońska w Fundacji Plandaltonski.pl oraz autorka książki: „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi – pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on -line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

21 listopada 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

120 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty