Metodyka prowadzenia zajęć / lekcji otwartych Jakich błędów nie popełniać podczas lekcji pokazowych?

Szkolenie dla nauczycieli

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 06.03.2024.
Godz.: 18.00 – 20.15

Cel szkolenia:  

 • Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki planowania zajęć dydaktyczno/wychowawczych.
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia lekcji.
 • Doskonalenie umiejętności omawiania własnych zajęć.

Adresaci szkolenia:

 • Nauczyciele zainteresowanie doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
 • Nauczyciele początkujący, którzy przygotowują się do prowadzenie zajęć otwartych przed komisją.
lekcje otwarte
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Chcesz dobrze wypaść przed komisją opiniującą Twoje zajęcia w ramach awansu zawodowego i  przygotować zajęcia otwarte, która będą motywowały wszystkich uczniów do pracy? Nie wiesz od czego rozpocząć planowanie, żeby przygotować dobrą lekcję. A może masz już duże doświadczenie w pracy z uczniami, ale czasami czujesz, że wiedza którą przekazujesz nie interesuje uczniów, że większość Twoich starań nie przekłada się na oczekiwane efekty.
W takim razie to szkolenie jest dla Ciebie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć otwartych.
 • Będziesz wiedział, jak umiejętnie zarządzać czasem podczas zajęć
  i reagować w sytuacji trudnej.
 • Będziesz potrafił zmotywować grupę do aktywnego udziału
  w zajęciach.
 • Zaplanujesz zajęcia otwarte szyte na miarę potrzeb każdego ucznia.
 • Poznasz atrakcje metody i formy pracy, które będziesz mógł od razu przełożyć na pracę z uczniami.
 • Otrzymasz pakiet aktywizujących ćwiczeń i inspiracji z zakresu integracji, motywacji.
 • Poznasz atrakcyjne metody udzielania i zbierania informacji zwrotnej.
 • Będziesz wiedział, jak reagować, gdy podczas lekcji zaistnieje sytuacja nietypowa.

Program szkolenia:

 1. Dobra lekcja, czyli jaka? Omówienie podstawowych zagadnień
  z zakresu metodyki planowania zajęć?
 • Omówienie różnych modeli organizacji lekcji:
  • Model tradycyjny
  • Model Kolba
  • Model Kellera
 • Siła nawyków i styl pracy nauczyciela – czy mają znaczenie?
 1. Integracja, rozwijanie współdziałania oraz umiejętności komunikacyjnych – przegląd sprawdzonych metod i form pracy.
 • Omówienie motywujących metod i form pracy wspomagających proces rozwojowy i poznawczy.
 • Aktywacja poprzez grywalizację.
 • Mniej znaczy więcej – czyli jak umiejętnie wykorzystać możliwości cyfrowe?
 1. Dlaczego indywidualizacja jest istotna w planowaniu lekcji?
 • Każdy uczeń jest kreatywny, czyli kilka słów o dostosowaniu metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Omówienie różnych form pracy „szytych na miarę” ucznia.
 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na zajęciach.
 • Jak zmienić problem w wyzwanie – praktyczne pomysły.
 • Studium przypadku.
 1. Warsztat praktyka – planowanie innowacyjnych działań/ rozwiązań na własne zajęcia.
 • Przygotowanie pomysłów na innowacyjne zajęcia – prezentacja
  i omówienie.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

06 marca 2024 r.

godz. 18:00 – 20:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

200 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty