Jak prowadzić terapię pedagogiczną ze starszymi uczniami? (klasy 4-8)

Wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 05.12.2023.
Godz.: 17.30 – 20.30

Podczas szkolenia:

 • dzielę się wieloma wskazówkami do pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze starszymi uczniami,
 • podaję nie tylko rozwiązania,  by usprawnić ich funkcjonowanie w świecie opartym na czytaniu i pisaniu, ale również dopasować zadania do tej grupy uczniów,
 • prezentuję wybrane definicje dysleksji oraz podstawowe jej symptomy,
 • wskazuję jak odróżnić specyficzne trudności w uczeniu się od niespecyficznych i na tej podstawie różnicować wsparcie dla uczniów,
 • dostaniesz wskazówki i narzędzia, dzięki którym skutecznie będziesz prowadzić ciekawe zajęcia ze starszymi uczniami,
 • otrzymasz przykłady ćwiczeń wspomagających uczenie się, zapamiętywanie, notowanie oraz rozwijające motywację wewnętrzną uczniów,
 • poznasz niektóre narzędzia i aplikacje komputerowe, które mogą być pomocne dla uczniów z dysleksją.

Adresaci szkolenia: terapeuci pedagogiczni, pedagodzy szkolni
i specjalni, logopedzi, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.

Terapia pedagogiczna
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przyczyny trudności w uczeniu się
 2. Czym jest dysleksja rozwojowa, a czym nie jest?
 3. Prawa i obowiązki uczniów z dysleksją
 4. Symptomy dysleksji u dzieci w starszych klasach szkolnych
 5. Sprawdzone metody na pracę z uczniami z trudnościami
  w uczeniu się
 6. Jak zachęcić uczniów do ćwiczeń w pisaniu odręcznym?
 7. Komputer może być wsparciem
 8. Polecana literatura

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Ewa Janus

Terapeuta pedagogiczny, metodyk, nauczycielka i wicedyrektor przedszkola. Konsultantka daltońska w Fundacji Plandaltonski.pl oraz autorka książki: „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku”.

Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi – pisze programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, tworzy  kursy on-line, pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli w ich pracy, podsuwając wskazówki i pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności
w uczeniu się. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

05 grudnia 2023 r.

godz. 17:30 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty