Obserwacja, omówienie i opiniowanie lekcji otwartych w ramach awansu i nie tylko

Jakich błędów nie popełniać podczas lekcji pokazowych?

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 15.11.2023.
Godz.: 17.00 – 19.15

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 1. Jak przygotować zajęcia zgodnie z metodyką nauczania?
 2. Jak omówić i zaopiniować zajęcia w obszarze: poprawności merytorycznej i metodycznej, realizacji celu zajęć, indywidualizacji, dostosowana metod i form pracy, udzielania informacji zwrotnej. 
 3. Jak omawiać zajęcia pod kątem interpersonalnych umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem?
 4. Jak ocenić lekcję zgodnie z przyjętymi w rozporządzeniu punktami?
 5. Jak napisać opinię z przeprowadzonych zajęć, żeby spełniała wymogi formalne?

Uczestnicy otrzymają:

 • sprawdzone arkusze obserwacji lekcji,
 • wzory/przykłady pozytywnych opinii o zajęciach, które były przygotowywane w ramach prowadzonych obserwacji na potrzeby Kuratorium Oświaty,
 • dokumentację formalną wymaganą przy powołaniu komisji opiniującej: zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji opiniującej zajęcia przeprowadzone przez nauczyciela początkującego, określenie wymiaru zajęć, wzór opinii. 
 • będą również mieli możliwość ocenić zajęcia zgodnie
  z przyjętymi kryteriami oraz współtworzyć opinię do zaproponowanej w ramach warsztatu mini lekcji.
  Szkolenie ma charakter praktyczny.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

lekcje otwarte w awansie
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela obligują dyrektorów do wskazania/powołania komisji opiniującej lekcje otwarte. Celem niniejszego szkolenia jest wsparcie dyrektorów szkół, mentorów oraz nauczycieli w trakcie awansu zawodowego
w obszarze metodyki prowadzenia zajęć.

Poniżej przesyłamy listę najczęściej zadawanych pytań przez nauczycieli i dyrektorów przed lekcją pokazową, która od 1 września 2023 r. stała się obowiązkowym etapem ubiegania się o kolejny stopień awansu? 

Dyrektor: Jak sprawnie wskazać/powołać Komisję? Jak w myśl obowiązujących przepisów omówić lekcję pokazową? Jaką formę powinna mieć opinia o przeprowadzonych zajęciach, którą nauczyciel załącza do wniosku? Jak wspomagać nauczycieli w doskonaleniu metodyki warsztatu pracy?

Mentor: Jaka jest moja rola w awansie zawodowym?

Nauczyciel: Jak przygotować się do lekcji pokazowej? Na jakie aspekty szczególnie zwracać uwagę przy doborze metod i form pracy z uczniami? Jak gospodarować czasem? Jak zachęcić uczniów do udziału, żeby uzyskać zakładany efekt? Jak przygotować się do rozmowy o lekcji z Komisją? 

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia. 

 

Program:

I. Obserwacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela – podstawa prawna:

 • Kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej zajęć otwartych.
 • Królowa nauk, czyli jak umiejętnie ocenić zajęcia w zakresie 30 punktów.
 • Zapoznanie z arkuszem obserwacji dostosowanym do potrzeb nowego rozporządzenia.

II. Planowanie lekcji – klasyka czy innowacyjność?

 • Mniej znaczy więcej. Jak umiejętnie zaplanować dobrą lekcję?
 • Struktura tradycyjna czy oryginalna – na co postawić podczas lekcji pokazowej?
 • Jak efektywnie wykorzystać innowacyjne metody i formy pracy
  w celu indywidualizacji pracy z uczniami?
 • Sprawdzone sposoby na zebranie informacji zwrotnej.
 • Kiedy sięgać po techniki informatyczne i komputerowe?

III. Warsztat – praktyka:

 • Zapoznanie z mini lekcją.
 • Jak umiejętnie omówić zajęcia stosując zasadę poprawnego udzielania informacji zwrotnej.
 • Formułowanie przykładowej opinii.

IV. Sesja Q&A

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

15 listopada 2023 r.

godz. 17:00 – 19:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online
platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy 
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty