Laptopy dla uczniów i bon 2500 zł dla nauczycieli, czyli o nowej ustawie MEiN o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Rzetelne informacje i niezbędne dokumenty

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 02.10.2023.
Godz.: 9.00 – 10.30

Nowy rok, nowe zmiany.
Celem szkolenia jest wsparcie pracowników oświaty w realizowaniu i wdrażaniu działań wprowadzonych ustawą MEiN o wsparciu w rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedstawiciele JST sprawujący nadzór nad oświatą, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie zadania dla organów prowadzących szkołę wynikają
  z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów
  i nauczycieli?
 2. Bony dla nauczycieli:
 • Do kiedy i na jakich zasadach będą przekazywane bony dla nauczycieli na zakup laptopa?
 • Którzy nauczyciele i od kiedy będą uprawnieni do otrzymania wsparcia w postaci bonu na zakup komputera w kwocie 2500?
 • Do kiedy będzie można wykorzystać bon na zakup komputera?
 • Jakie są ograniczenia w przyznawaniu bonu dla nauczycieli?
 • Kiedy i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości 2500 zł na zakup laptopa?
 • W jakiej sytuacji organ prowadzący nie składa wniosku?
 • Jak przebiega procedura zakupu przez nauczycieli laptopa za pomocą bonu?
 1. Laptopy dla uczniów:
 • Do kiedy i na jakich zasadach będą przekazywane laptopy organom prowadzącym szkołę?
 • Na jakich zasadach organy będą przekazywały zakupione laptopy rodzicom uczniów?
 • Jakie informacje i w jakiej formie organy prowadzące powinny przekazać rodzicom?
 • W jakiej sytuacji organ podpisuje z rodzicem ucznia umowę użyczenia?
 • Do czego zobowiązuje rodzica i OP umowa użyczenia?
 • Do czego zobowiązuje się OP w ramach podpisanej umowy z Ministrem Cyfryzacji.
 • Do czego zobowiązują się dyrektorzy szkół lub inne osoby upoważnione przez OP w ramach przekazania Przedmiotu Umowy rodzicom lub opiekunom prawnym czwartoklasistów?
 1. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

02 października 2023 r.

godz. 9:00 – 10:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

220 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty