Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z podstawami technologii AI oraz jej zastosowaniem w kontekście edukacyjnym.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

 • Wie co to zagrożenia i korzyści sztucznej inteligencji
 • Umie wykorzystać aplikację Chat GPT
 • Zna komendy przydatne w pracy nauczyciela
 • Zna powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
 • Zna powiązanie Canvy ze sztuczną inteligencją
 • Wie jak krytycznie podejść do treści zamieszczanych
  w internecie
 • Wie co to dezinformacja, i o co w niej chodzi
 • Umie przeanalizować sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego
 • Zna zasady bezpieczeństwa, pozwalające uniknąć naruszeń prawa autorskiego.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Sztuczna inteligencja w edukacji to fascynujący temat, który otwiera drzwi do nieograniczonego potencjału rozwoju edukacji. Wierzę, że to szkolenie pomoże nauczycielom zrozumieć i wykorzystać tę technologię, aby poprawić jakość nauczania i przynieść korzyści uczniom. Przygotuj się na ekscytującą podróż w świat sztucznej inteligencji w edukacji!

Szkolenie będzie okazją do zgłębienia wiedzy na temat narzędzi
i strategii, które mogą zrewolucjonizować sposób nauczania i uczenia się. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie korzystania
z narzędzi AI, analizowania danych edukacyjnych oraz tworzenia spersonalizowanych środowisk nauki.

 1. All w edukacji – zagrożenia i korzyści
 2. Aplikacja Chat GPT
 3. Komendy w Chat GPT przydatne w pracy nauczyciela
 4. Powiązanie Chat GPT z innymi aplikacjami
 5. Powiązanie Canvy z sztuczną inteligencją
 6. Krytyczne podejście do treści zamieszczanych w internecie
 7. Dezinformacja, o co w tych chodzi?
 8. Sytuacje problemowe dotyczące prawa autorskiego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY