Kompetencje cyfrowe, czyli kiedy i jakie narzędzia cyfrowe stosować, żeby efektywnie pracować z uczniami

Priorytet MEiN

Szkolenie wpisuje się w realizację ósmego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Uczestnik podczas szkolenia:

 • Pozna metody i narzędzia rozwijające umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności oraz budowania współpracy i automotywacji.
 • Pozna różne rozwiązania metodyczne w zakresie edukacji cyfrowej, zwiększające efektywność pracy z uczniami.
 • Opracuje własne ćwiczenie z wykorzystaniem wybranych programów i aplikacji.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

W obecnej sytuacji nauczyciele znają już wiele rozwiązań cyfrowych, dlatego szkolenie będzie miało charakter metodyczny. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania narzędzi cyfrowych doskonalących m.in. umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, uważności, kreatywności, współpracy.  Wszystkie ćwiczenia będą przygotowane
w odniesieniu do konkretnych treści programowych. Każde ćwiczenie zostanie opatrzone komentarzem metodycznym w celu zoptymalizowania umiejętności  właściwej selekcji metod i narzędzi cyfrowych dostosowanych do potrzeb każdego ucznia. 

Program:

 1. Nowa rzeczywistość, nowe oczekiwania, nowe pokolenie. Dlaczego warto zainwestować czas w doskonalenie kompetencji cyfrowych?
 2. Warsztat nowoczesnego nauczyciela – przegląd narzędzi TIK
  1. Narzędzia do aktywnej pracy – LearningApps, Quizzis, Wordwall, Voki, Jigsaw, inne.
  2. Narzędzia do ankietowania i testowania: MS Forms
  3. Narzędzia do współpracy i udostępniania plików: Miro, Mentimeter, OneDrive, Sway,
  4. Narzędzia do prezentacji i animacji: EDpuzzle, Canva

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY