Jak oceniać, by kształtować nastawienie uczniów na rozwój

Ocena jako narzędzie do osiągnięcia rozwoju i sukcesu!

Szkolenie wpisuje się w realizację trzeciego kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024. 

Cel szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat organizacji procesu nauczania i uczenia się w zakresie stosowania oceniania motywującego uczniów.
Kierunki polityki oświatowej państwa
Źródło Wyedukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ocenianie w szkole zgodne z przepisami prawa oświatowego
 2. Rola oceniania – różne perspektywy
 3. Indywidualne potrzeby uczniów – jak je zaspokajać?
 4. Dlaczego docenianie czyli czego potrzebuje nasz mózg, by podjąć trud nauki
 5. Nastawienie na rozwój czy nastawienie na trwałość – co kształtujemy
 6. Nowy wymiar motywacji w kontekście potrzeb współczesnego świata
 7. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – stacjonarnie lub webinar
 • Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY