Bon 2500 zł dla nauczycieli i laptopy dla uczniów, czyli o nowej ustawie MEiN
o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Kto? Co? Kiedy?

Nowy rok, nowe zmiany.
Celem szkolenia jest wsparcie pracowników oświaty w realizowaniu i wdrażaniu działań wprowadzonych ustawą MEiN o wsparciu w rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jakie zadania dla organów prowadzących szkołę i dyrektorów placówek oświatowych wynikają z ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli?
 2. Kto dostanie darmowe laptopy i dofinansowanie w kwocie 2500 zł na zakup laptopa?
 3. Do kiedy będzie można wykorzystać bon na zakup komputera?
 4. Jakie są ograniczenia w przyznawaniu bonu dla nauczycieli
  w kwocie 2500?
 5. Kiedy i w jakiej formie należy złożyć wniosek o dofinansowanie
  w wysokości 2500 zł na zakup komputera?
 6. Jakie parametry muszą spełniać laptopy nabywane przez nauczycieli w ramach realizacji bonu 2500 zł?
 7. Jak będzie przebiegała procedura zakupu laptopów dla uczniów?
 8. Sesja pytań i odpowiedzi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar.
 • Czas trwania szkolenia – 2 godziny dydaktyczne.
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 placówek, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia  adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 
 

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY