Zmiany w prawie oświatowym
w roku szkolnym 2023/2024

Pakiet gotowych rozwiązań i niezbędnych dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 02.10.2023.
Godz.: 12.00 – 14.15

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz zmiany zapowiadane na rok 2024.


Każdy uczestnik szkolenia będzie mógł skorzystać – w dowolnym czasie – z  bezpłatnej  konsultacji poszkoleniowej. 

 Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Stres a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
Źródło Freepik

PROGRAM SZKOLENIA

Tradycyjnie już kolejny rok szkolny wita Dyrektorów szkół i Nauczycielki pakietem zmian w prawie oświatowym, które należy wdrażać od września. Narasta również tendencja do kaskadowego wdrażania przepisów, dla których trampoliną ma być Dyrektor.
O tym co czeka Dyrektorów i Nauczycieli od 2023/2024 opowiemy podczas szkolenia.  Po szkoleniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

I. Bony dla nauczycieli i laptopy dla uczniów – nowy obowiązek Dyrektora szkoły.

 • Do czego zobowiązują się dyrektorzy szkół lub inne osoby upoważnione przez OP w ramach przekazania Przedmiotu Umowy rodzicom lub opiekunom prawnym czwartoklasistów?
 • Rola Dyrektora w procedurze wnioskowania nauczycieli o bony 2500zł

II. Nowelizacja Karty Nauczyciela

 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
 • Zwolnienie od pracy z ważnych względów medycznych w formie bezpłatnego urlopu opiekuńczego.
 • Zmiany w godzinach dostępności.
 • Limit godzin ponadwymiarowych – kogo dotyczy?
 • Dodatek specjalny dla nauczycieli – czy wszystkim przysługuje?
 • Zgłaszanie wakatów.
 • Dyskusje wokół urlopów dla poratowania zdrowia.

III. Zadania dyrektora związane z nowym awansem zawodowym nauczycieli.

 • Nowa ścieżka awansu zawodowego, w tym obowiązkowe przygotowanie do zawodu.
 • Kogo i w jakim stopniu obejmują przepisy przejściowe?
 • Obligatoryjna ocena praca.
 • Zmiany w ocenie pracy nauczycieli.
 • Jak zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wpłyną na zasady zatrudniania nauczycieli?

IV. Obowiązkowe zajęcia otwarte w szkole – zadania dyrektora.

 • Przedstawienie oczekiwań dotyczących lekcji pokazowych.
 • Zadania dyrektora w zakresie organizacji i opiniowania lekcji pokazowych.

V. Nowy standard kształcenia nauczycieli – o czym należy pamiętać zatrudniając nauczycieli.

 • Kto zachowuje kwalifikacje, a kto musi je uzupełnić?
 • Czy wszyscy nauczyciele muszą mieć ukończone jednolite studia nauczycielskie?

VI. Dłuższa nauka dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • Zmiany w ramowych planach nauczania.

VII. Konkurs na dyrektora – zmiany w komisji konkursowej.

VIII. Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad placówkami niepublicznymi.

IX. Matura „po nowemu”.

 • Najważniejsze zmiany wprowadzone Ustawą o systemie oświaty z 12 maja 2022
  w zakresie egzaminu maturalnego.
 • Wymagania egzaminacyjne wprowadzane w roku szkolnym 2023/2024.
 • Poziom rozszerzony- progi zdawalności, regulacje dla szkół dwujęzycznych, szkół branżowych i technicznych.

X. Podstawa programowa – nowe przedmioty – nowe wyzwanie.

 • Biznes i zarządzanie- nowy przedmiot w podstawie programowej.
 • Omówienie zmian w ramowych planach nauczania.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

02 października 2023 r.

godz. 12:00 – 14:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

260 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty