Czas pracy w placówkach oświatowych
i zmiany w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli

Czas pracy, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 29.09.2023.
Godz.: 9.00 – 12.00

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami dotyczącymi czasu pracy nauczycieli i ze zmianami w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych w 2023 roku.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, osoby zajmujące się prowadzeniem spraw kadrowych w placówkach oświatowych i jednostkach obsługujących placówki oświatowe, w szczególności pracownicy działów kadr i płac.

 
godziny ponadwymiarowe
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany dotyczące limitu godzin ponadwymiarowych nauczycieli
 2. Ewidencja czasu pracy – obligatoryjne elementy po zmianie przepisów
 3. Ewidencja czasu pracy nauczyciela 
 4. Czas pracy – podstawowe definicje
 5. Praca w godzinach ponad normę czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 6. Godziny nadliczbowe przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy
 7. Definicja czasu pracy nauczyciela – omówienie poszczególnych elementów czasu pracy
 8. Normy czasu pracy nauczyciela
 9. Pojęcie stanowiska pracy i związanego z nim pensum dydaktycznego na poszczególnych stanowiskach
 10. Określanie pensum dydaktycznego przez organ prowadzący –
  w stosunku, do których nauczycieli jest to możliwe. 
 11. Obniżenie pensum dydaktycznego – komu i w jakim wymiarze można obniżyć pensum
 12. Czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
 13. Czas pracy nauczycieli a praca zdalna 
 14. Pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela
 15. Sposób naliczenia łączonego pensum
 16. Godziny ponadwymiarowe a godziny doraźnych zastępstw 
 17. Czas pracy dyrektora szkoły, zastępstwa doraźne i godziny ponadwymiarowe 
 18. Godziny ponadwymiarowe w czasie pracy zdalnej 
 19. Czas pracy a wycieczka szkolna 
 20. Sposób ustalania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową
  i godzinę doraźnego zastępstwa 
 21. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie,
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania).
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

29 września 2023 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty