Prawne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
Co można, czego zdecydowanie nie można,
a czego należy unikać dla swojego komfortu emocjonalnego?

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 05.02.2024.
Godz.: 9.00 – 11.15

 Adresaci szkolenia: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Ocenianie jest bez wątpienia jednym z najtrudniejszych obszarów pracy szkoły, nie tylko ze względu na niejednoznaczność zapisów prawnych, ale również oczekiwania rodziców i uczniów. Co zatem może zrobić dyrektor i nauczyciel, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji?
Na to i wiele innych pytań postaramy się udzielić odpowiedzi podczas szkolenia, które jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki oświatowej państwa.

W ramach szkolenia bonus dla dyrektora – narzędzie do kontroli przebiegu oceniania w szkole!

Podczas szkolenia dowiesz się również?

  • Jak dostosować zapisy w statucie na temat oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa?
  • Jak dokumentować nadzór dyrektora nad procesem oceniania
    w szkole?
  • W jaki sposób informować rodziców o postępach ucznia?
  • Jak wspomagać nauczyciela w zakresie oceniania?
  • Jak bezboleśnie pilotażowo wprowadzić klasy bez ocen?

 

 

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Awans zawowody

Sylwia Łukasik-Gębska

Doktor nauk humanistycznych,  ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, ekspert ORE, metodyk nauczania, trener II stopnia, coach ICF/ACC.

Od ponad 10 lat pracuje jako ekspert
w komisjach  ministerialnych, kuratoryjnych
i samorządowych. Staż prawniczy odbyła w MEiN,
w Departamencie Prawa Oświatowego. 

Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz programów realizowanych
w ramach projektów unijnych.

 Współpracuje z uczelniami i organizacjami edukacyjnymi w ramach realizacji działań edukacyjnych m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Bankową, Wyższą Szkołą Humanitas, ORE, MSCDN, TEB Edukacja, Fundacją Innowacja
i Wiedza.

 Autorka publikacji naukowych i metodycznych
oraz programów szkoleniowych.  Specjalizuje się
w tematyczne związanej z prawem oświatowym,  reformowaniem polskiego systemu oświaty, metodyce efektywnego nauczania
i uczenia się oraz kompetencjach kluczowych obecnych w polskich i europejskich dokumentach programowych.  Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z Metod efektywnego uczenia się
i tworzenia prac projektowych, Metodyki nauczania, Współczesnych problemów edukacji oraz na studiach podyplomowych z Zarządzania oświatą.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

05 lutego 2024 r.

godz. 9:00 – 11:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

270 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Jeśli zależy Państwu na odroczeniu płatności ze względu na brak budżetu szkoleniowego prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty