Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole, placówce oświatowej

Zasady pracy sekretariatu, podstawowe narzędzia i aplikacje

Miejsce/Rodzaj: online

Data: wrzesień 2024.
Godz.: 12.00 – 15.00

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad pracy sekretariatu podstawowych narzędzi i aplikacji oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Szczegółowe omówienie zakresu obowiązków sekretarza, obejmującego problematykę kancelaryjną oraz sprawy uczniowskie
 • Omówienie przykładowej instrukcji kancelaryjnej dla jednostki oświatowej, przepisów archiwizacyjnych, rzeczowego wykazu akt
 • Poznanie zasad komunikacji, wizerunku jak również dobrej organizacji pracy.

Uczestnicy podczas szkolenia:

 • Podniosą kwalifikacje zawodowe
 • Poznają zasady dobrej współpracy, komunikacji i wizerunku
 • Przeanalizują akty prawne regulujące pracę sekretariatu placówki oświatowej
 • Zaplanują organizację pracy sekretariatu (kancelarii) szkoły
 • Wskażą mocne strony zdalnego zarządzania sekretariatem.

Adresaci szkolenia: sekretarz szkoły, referent, specjalista do spraw administracyjnych, kadra kierownicza placówek oświatowych.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych
z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo skuteczne metody prowadzenia sekretariatu, który jest sercem i wizytówką szkoły. 

Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej
z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Podamy wiele przydatnych wzorów dokumentów do zastosowania
w swoich placówkach.

Program:

1. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji

 • zabezpieczanie danych w sekretariacie – co jest kontrolowane
  w związku z RODO,
 • prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych,
 • odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną
  i przechowywaną dokumentację,
 • zakres obowiązków sekretarza – przykładowe wzory.

2. Sprawy uczniowskie

 • ewidencjonowanie dzieci i młodzieży – księga ewidencji, księga uczniów,
 • dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły
  i przejściem uczniów do innej szkoły,
 • kontrola realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – szczegółowa procedura,
  wzory pism do rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji,
 • wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
 • postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów
  lub absolwentów,
 • arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie, adnotacje, księgi arkuszy ocen,
 • przyjmowanie uczniów cudzoziemskich lub powracających
  z zagranicy do szkół.

3. Czynności kancelaryjne sekretariatu

 • przyjmowanie i obieg korespondencji, wewnętrzny obieg akt,
  instrukcja kancelaryjna,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • wysyłanie i doręczanie pism,
 • archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt
  i innymi przepisami,
 • rejestry w sekretariacie placówki,
 • zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych,
 • faktury, ich opisywanie i przechowywanie.

4. Sprawy pracownicze

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • wnioski urlopowe,
 • upoważnienia,
 • umowy o pracę, umowa poprzez mianowanie,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • ewidencja czasu pracy,
 • awans zawodowy po nowemu,
 • badania lekarskie – kiedy są ważne i jak długo,
 • urlopy w placówkach feryjnych i nieferyjnych – praktyczne przykłady i obliczenia,
 • jak liczyć wysługę lat nauczyciela pracującego w kilku szkołach,
 • zmiany w Kodeksie Pracy,
 • zmiany w regulaminach wynagradzania w związku ze zmianą wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania.

         

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeeting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Anna Wojkowska

Dyrektor szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, nauczyciel matematyki.

Certyfikowany trener oświaty i mediator szkolny. Trener wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalista w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Realizatorka programów skierowanych do dyrektorów i nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

wrzesień 2024 r.

godz. 12:00 – 15:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

290 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Jeśli zależy Państwu na wcześniejszym otrzymaniu faktury prosimy o kontakt.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty