Sztuczna inteligencja w edukacji - czym jest?
Jak ją wykorzystać w pracy własnej i z uczniem?
Z czego korzystać?

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.10.2023r.
Godz.: 17.00 – 19.15

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi ze Sztuczną Inteligencją (SI).
 • Przedstawienie zastosowań SI w kontekście szkolnictwa.
 • Umożliwienie uczestnikom praktycznego doświadczenia
  w tworzeniu prostych programów opartych na uczeniu maszynowym.
 • Podniesienie świadomości na temat szans i zagrożeń związanych z korzystaniem ze Sztucznej Inteligencji.
 • Przedstawienie interesujących aplikacji wykorzystujących SI
  w edukacji.
 • Nauczenie uczestników, jak weryfikować prace uczniów pod względem SI.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele.

kierunki polityki oświatowej
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji
  Definicja Sztucznej Inteligencji i jej podstawowe dziedziny.
  Przykłady zastosowań SI w różnych obszarach życia, w tym w edukacji.
  Prezentacja chatbota GPT jako przykładu zastosowania SI w komunikacji i edukacji.
 2. Uczenie maszynowe
  Wprowadzenie do uczenia maszynowego i jego podstawowych koncepcji.
  Omówienie różnych typów uczenia maszynowego: nadzorowanego, nienadzorowanego i wzmacnianego.
  Przykłady zastosowania uczenia maszynowego w szkolnictwie.
 3. Tworzenie prostego programu opartego na uczeniu maszynowym
  Wyjaśnienie procesu tworzenia programów opartych na uczeniu maszynowym.
  Praktyczne ćwiczenie polegające na tworzeniu prostego programu wykorzystującego uczenie maszynowe.
  Omówienie różnych bibliotek i narzędzi dostępnych do tworzenia programów opartych na SI.
 4. Wykorzystanie SI w szkole
  Prezentacja konkretnych przykładów zastosowania SI w procesie nauczania i uczenia się.
  Omówienie korzyści wynikających z wykorzystania SI w szkolnictwie.
  Dyskusja na temat potencjalnych zagrożeń i wyzwań związanych z SI w edukacji.
 5. Ciekawe aplikacje SI w edukacji
  Przedstawienie interesujących aplikacji wykorzystujących SI w edukacji, takich jak systemy adaptacyjne czy chatboty edukacyjne.
  Omówienie potencjału tych aplikacji i sposobów ich wykorzystania w praktyce.
 6. Weryfikacja prac uczniów pod względem SI
  Wyjaśnienie metod weryfikacji prac uczniów, które wykorzystują Sztuczną Inteligencję.
  Praktyczne ćwiczenie polegające na weryfikacji przykładowych prac uczniów pod kątem SI.
  Omówienie etycznych i prywatnościowych aspektów związanych z weryfikacją prac uczniów przy użyciu SI.
 7. Podsumowanie i dyskusja
  Podsumowanie głównych tematów poruszonych podczas szkolenia.
  Otwarta dyskusja na temat przyszłości i potencjału Sztucznej Inteligencji w szkolnictwie.
  Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników i zakończenie szkolenia.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marek Grzywna

Nauczyciel informatyki i biologii, dyrektor szkoły.

Trener edukacyjny, trener biznesu, trener regionalny i lokalny w projekcie Lekcja: Enter (ponad 1000 przeszkolonych nauczycieli)
 Wykładowca akademicki, wykładowca MBA Szkoła Główna Krajowa. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa. 

Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021 i Global Principal Award 2022 dla najlepszych dyrektorów na świecie. Zwycięzca Global Edu Leader 2021, wyróżniony (ex aequo 2 msc)
w konkursie Nauczyciel Roku 2022.

Finalista ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Jutr@, Laureat Listy 100 2020 SPRUC
MIE Expert, laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Lider programu Mobilny Informatyk
w wydawnictwie Operon, g
rantobiorca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego, coach programu Intel AI4Youth, „Przyjaciel SuperKoderów” Fundacji Orange, lider programu #SuperKoderzy i Mega Misja, członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów, koordynator projektu Lekcje w sieci.


Autor innowacyjnego programu zajęć
przyrodniczych „Science” oraz innowacyjnego programu „ZArdiunowani”.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 października 2023 r.

godz. 17:00 – 19:15

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty