W co grać z klasą? Tworzymy przestrzeń do aktywnej nauki - wykorzystanie gamifikacji i metody odwróconej klasy

Metody angażujące ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności

Cele szkolenia:

 • poznanie metod aktywizujących: gamifikacja oraz Odwrócona klasa,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć tymi metodami.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady i metody angażowania ucznia do pracy, współpracy i odpowiedzialności,
 • zdobędzie umiejętność dostosowania modelu nauczania do potrzeb ucznia, wprowadzenia elementów gry edukacyjnej
  i odwróconej klasy do części swoich lekcji,
 • nauczy się planować swoje lekcje z wykorzystaniem metod aktywnych, sprzyjających rozwojowi uczniów.
gamifikacja, lekcja odwrócona
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest dla nauczycieli inspiracją do poszukiwania takich metod w swojej pracy, które będą zgodne z naturalnymi potrzebami
i predyspozycjami uczniów. Przyczynią się do budowania relacji, wzmacniania poczucia odpowiedzialności, samodzielności i motywacji do rozwoju młodych ludzi.

Program:

 1. Wprowadzenie do metody gamifikacja oraz odwrócona lekcja
 2. Wskazanie zgodności założeń poznawanych metod aktywizujących z potrzebami rozwojowymi uczniów
 3. Przykłady zastosowań każdej z metod
 4. Planowanie pacy własnej metodą gamifikacji – warsztat
 5. Planowanie pacy własnej metodą odwróconej klasy – warsztat
 6. Podsumowanie i wskazówki do pracy

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Forma szkolenia – webinar lub stacjonarnie
 • Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (stacjonarnie), 3 godziny dydaktyczne (webinar)
 • Szkolenie dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele z 2-3 szkół, koszty szkolenia zostaną podzielone na wszystkie placówki.
 • Uczestnicy otrzymują po szkoleniu imienne certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEiN
  i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • W przypadku szkolenia w formie webinaru, dzień przed szkoleniem na podany
  w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.
 • Przed szkoleniem trener skontaktuje się
  z osobą wskazaną w formularzu w celu dostosowania zakresu spotkania do Państwa potrzeb.

Formularz zamówienia

Formularz zamknięty

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA

DANE DO FAKTURY