Ciekawe lekcje wychowawcze
Inspirowanie uczniów poprzez kreatywne metody
i tematy

Wsparcie dla wychowawców

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 28.09.2023r.
Godz.: 18.30 – 20.00

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie nauczycieli z różnorodnymi kreatywnymi metodami nauczania, które mogą być stosowane na lekcjach wychowawczych
 • Wzmocnienie umiejętności nauczycieli w projektowaniu ciekawych i angażujących lekcji, które rozwijają różne aspekty rozwoju uczniów
 • Inspirowanie nauczycieli do eksploracji innowacyjnych tematów i materiałów na lekcjach wychowawczych
 • Zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych narzędzi edukacyjnych, takich jak multimedia, gry, dyskusje, symulacje, do pobudzania ciekawości i aktywnego uczestnictwa uczniów 
 • Wspieranie nauczycieli w tworzeniu pozytywnego klimatu
  w klasie i budowaniu relacji z uczniami opartych na zaufaniu
  i szacunku
 • Wzmacnianie umiejętności twórczego myślenia i adaptacji programu nauczania wychowawczego do indywidualnych potrzeb uczniów.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani wychowawcy i nauczyciele.

Ciekawe lekcje wychowawcze w szkole
Źródło WyEdukowanni

PROGRAM SZKOLENIA

1.Lekcje wychowawcze

 • Definicja i znaczenie lekcji wychowawczych
 • Rola lekcji wychowawczych w rozwoju uczniów

2. Kreatywne metody nauczania

 • Przedstawienie różnorodnych kreatywnych metod nauczania, takich jak gry dydaktyczne, symulacje, projekty grupowe, dramatyzacja, multimedia itp.
 • Omówienie korzyści wynikających z wykorzystywania tych metod w kontekście lekcji wychowawczych
 • Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych wykorzystujących kreatywne metody

3. Inspirujące tematy i materiały

 • Prezentacja różnorodnych inspirujących tematów, które mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, np. wartości, empatia, samodzielność, zdrowy styl życia, rozwiązywanie konfliktów itp.
 • Omówienie różnych źródeł i materiałów, takich jak filmy, teksty literackie, artykuły prasowe, obrazy, które mogą służyć jako inspiracja do tworzenia ciekawych lekcji wychowawczych
 • Przykłady konkretnych scenariuszy lekcji wychowawczych opartych na inspirujących tematach i materiałach

4. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie

 • Omówienie strategii budowania pozytywnego klimatu w klasie i wzmacniania relacji nauczyciel-uczeń
 • Praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji empatycznej, słuchania aktywnego i rozwiązywania konfliktów w kontekście lekcji wychowawczych
 • Działania wspierające integrację uczniów i tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMetting.

SZKOLENIE POPROWADZI

Agnieszka Ogiegło

Wicedyrektor w szkole podstawowej, nauczycielka dyplomowana matematyki, wychowawca.

Trenerka warsztatów komputerowych eTwinning 
w województwie dolnośląskim. Członkini grupy Superbelfrzy RP. Pasjonatka eTwinning, edukacji globalnej oraz nowoczesnych technologii
w nauczaniu 
z programowaniem włącznie.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

28 września 2023 r.

godz. 18:30 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty