Jak poradzić sobie z Laboratoriami Przyszłości
- dokumentacja, pomysły, inspiracje na lekcje

Priorytet MEiN

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 19.09.2023r.
Godz.: 18.30 – 20.00

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie potencjału Drukarek 3D, Okularów VR, Robotów edukacyjnych i mikrokontrolerów w edukacji
 • Poznanie praktycznych zastosowań tych technologii
  w planowaniu i prowadzeniu zajęć
 • Nabycie umiejętności dokumentowania lekcji oraz korzystania
  z różnych narzędzi i źródeł inspiracji. 

Korzyści:

 • Uczestnicy będą mieli świadomość możliwości wykorzystania Drukarek 3D, Okularów VR, Robotów edukacyjnych
  i mikrokontrolerów w swojej pracy
 • Uczestnicy będą w stanie zaplanować lekcje, uwzględniając aspekty związane z tymi technologiami
 • Uczestnicy będą znać różne metody dokumentowania lekcji oraz dostępne narzędzia i źródła inspiracji.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele.

Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie
  Powitanie i krótkie przedstawienie celów szkolenia.
  Omówienie struktury programu.
 2. Zastosowania Drukarek 3D w edukacji
  Wprowadzenie do technologii druku 3D.
  Praktyczne zastosowania drukarek 3D w różnych dziedzinach.
  Dyskusja na temat możliwości wykorzystania drukarek 3D
  w planowaniu lekcji i inspiracji.
 3. Zastosowania Okularów VR w edukacji
  Omówienie technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) i okularów VR.
  Przykłady zastosowań VR w procesie nauczania i uczenia się.
  Praktyczne ćwiczenia związane z wykorzystaniem okularów VR.
 4. Zastosowania Robotów edukacyjnych w edukacji
  Przedstawienie różnych rodzajów robotów edukacyjnych.
  Omówienie korzyści wynikających z wykorzystania robotów
  w nauczaniu.
  Przykłady zastosowań robotów edukacyjnych w różnych przedmiotach.
 5. Zastosowania mikrokontrolerów w edukacji
  Wprowadzenie do mikrokontrolerów i ich zastosowań.
  Przykłady projektów edukacyjnych wykorzystujących mikrokontrolery.
  Omówienie możliwości integracji mikrokontrolerów w planowanie lekcji.
 6. Planowanie pracy na lekcji i dokumentowanie lekcji
  Omówienie znaczenia planowania pracy na lekcji.
  Przedstawienie różnych metod dokumentowania lekcji.
  Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia planów lekcji
  i dokumentacji.
 7. Źródła inspiracji
  Przedstawienie różnych aplikacji i stron internetowych służących jako źródła inspiracji do tworzenia lekcji.
  Dzielenie się wskazówkami i rekomendacjami dotyczącymi ciekawych materiałów edukacyjnych online.
 8. Podsumowanie i zakończenie
  Podsumowanie omówionych zagadnień.
  Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

Marek Grzywna

Nauczyciel informatyki i biologii, dyrektor szkoły.

Trener edukacyjny, trener biznesu, trener regionalny i lokalny w projekcie Lekcja: Enter (ponad 1000 przeszkolonych nauczycieli)
 Wykładowca akademicki, wykładowca MBA Szkoła Główna Krajowa. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa. 

Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021 i Global Principal Award 2022 dla najlepszych dyrektorów na świecie. Zwycięzca Global Edu Leader 2021, wyróżniony (ex aequo 2 msc)
w konkursie Nauczyciel Roku 2022.

Finalista ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Jutr@, Laureat Listy 100 2020 SPRUC
MIE Expert, laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Lider programu Mobilny Informatyk
w wydawnictwie Operon, g
rantobiorca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego, coach programu Intel AI4Youth, „Przyjaciel SuperKoderów” Fundacji Orange, lider programu #SuperKoderzy i Mega Misja, członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów, koordynator projektu Lekcje w sieci.


Autor innowacyjnego programu zajęć
przyrodniczych „Science” oraz innowacyjnego programu „ZArdiunowani”.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

19 września 2023 r.

godz. 18:30 – 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

150 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty