IPET i WOPFU w pracy nauczyciela i specjalisty.
Jak je poprawnie przygotować?

Niezbędne wzory dokumentów

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 16.09.2024r.
Godz.: 19.00 – 20.30

Cele szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności konstruowania dokumentacji ucznia
  z orzeczeniem w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (IPET, WOPFU).

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność analizy dokumentacji orzeczenia,
 • Umiejętność konstruowania dostosowań wymagań edukacyjnych, modyfikacji oraz ewaluacji dokumentów
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna obowiązujące przepisy prawa,
 • zdobędzie umiejętność analizowania dokumentacji ucznia
  z orzeczeniem,
 • nauczy się wskazywać i konstruować wszystkie obligatoryjne obszary IPET i WOPFU.

Adresaci szkolenia: wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, przedmiotowcy, specjaliści pracujący z dziećmi.

Dokumentacja ucznia ze SPE
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie wsparcia ucznia oraz konstruowania dokumentacji takiej jak IPET, WOPFU, modyfikacji i ewaluacji programów. W czasie webinaru zostaną przedstawione podstawy prawne oraz praktyczne wskazówki do pracy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gotowych wzorów dokumentów do modyfikacji.

Program:

 1. Obowiązujące przepisy prawa z zakresu organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Uczeń z orzeczeniem – kto to?
 3. Obszary indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 4. Obszary wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 5. Praca zespołu, wsparcie ucznia ze SPE
 6. Podsumowanie

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenia, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy zostanie wysłany do Państwa link do wydarzenia.

SZKOLENIE POPROWADZI

IPET WOPFU

Angelika Perdek-Chabinowska

Czynny zawodowo pedagog szkolny i specjalny
w szkole podstawowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradca zawodowy, specjalista terapii pedagogicznej oraz trener metod efektywnego uczenia się. Na co dzień wspomaga pracę placówek w zakresie udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej m.in. jako nauczyciel przedmiotów administracyjnych oraz pracowni komunikacji interpersonalnej, prelegent w ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli.

Zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi
i webinariami. Od lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych oraz kursy na kierowników
i wychowawców wycieczek.

Główne obszary tematyczne to pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja pracy nauczyciela, techniki uczenia, autoprezentacja, nowoczesne metody nauczania, rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK, elementy kodowania, kierunki polityki oświatowej, wsparcie ucznia ze SPE, metody wychowawcze w codziennej pracy nauczyciela.

 Jako trenerka stawia na aktywizację uczestników
i pragmatyzm, starając się przekazywać wiedzę, którą można wykorzystać w swojej pracy. 

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

16 września 2024 r.

godz. 19:00 – 20:30

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClikMeeting

CENA SZKOLENIA

130 zł/os.

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty