Dokumentacja pracownicza w placówce oświatowej po nowelizacji Kodeksu Pracy

Teczka akt osobowych

Miejsce/Rodzaj: online

Data: 02.10.2024.
Godz.: 9.00 – 12.00

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  z uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela.

Uczestnik podczas szkolenia:

 • pozna zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
 • pozna definicje dokumentacji,
 • zdobędzie umiejętności w zakresie prawidłowego definiowania dokumentacji pracowniczej oraz zasad jej gromadzenia
  i prowadzenia,
 • będzie potrafił wdrożyć w życie uchwalone przepisy nie narażając się na zarzut działania niezgodnego z prawem.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych, osoby zajmujące się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w placówkach oświatowych i jednostkach obsługujących placówki oświatowe, w szczególności pracownicy działów kadr i płac.

 
kadry w szkole
Źródło WyEdukowani

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.

3. Jakich danych możemy żądać od kandydata do pracy a jakich od pracownika.

4. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej albo elektronicznej (zasady „przejścia” na dokumentację elektroniczną) – najważniejsze zagadnienia praktyczne w świetle stanowisk ministerstwa.

5. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika związane ze zmianą postaci dokumentacji pracowniczej.

6. Co jest dokumentacją pracowniczą po zmianie przepisów.

7. Teczka akt osobowych po nowemu:

 • dokumenty przechowywane w części A
 • dokumenty dostarczone w trakcie trwania zatrudnienia
  – w której części
 • dokumenty gromadzone w części B
 • umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy
  obligatoryjne elementy po zmianach przepisów
 • czy każdemu pracownikowi należy dostosować informację dodatkową do obowiązujących przepisów
 • wniosek pracownika o zmianę warunków zatrudnienia
 • dokumenty związane z korzystaniem przez pracowników
  z uprawnień rodzicielskich po zmianach
 • nowe dokumenty w części B
 • część C akt osobowych ze szczególnym omówieniem świadectwa pracy po zmianach
 • zasady gromadzenia dokumentów w części D akt osobowych
 • nowa część E akt osobowych – czy zawsze jest obowiązkowa
 • dokumenty związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika.

8. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności
od daty nawiązania stosunku pracy.

9. Kiedy mamy obowiązek kontynuacji teczki akt osobowych.

10. Dokumentacja czasu pracy po zmianach.

11. Kiedy lista obecności może być ewidencją czasu pracy.

12. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych – wnioskowanie i udzielanie.

13. Dokumentacja wynagrodzeń.

14. Przechowywanie dokumentacji w świetle stanowisk Ministerstwa i PIP – kontrola Inspekcji Pracy.

15. Gdzie przechowujemy wnioski o urlop opiekuńczy i zwolnienie z powodu działania siły wyższej.

16. Jak dokumentować pracę zdalną.

17. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie stanowią dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • deklaracji ZUS, 
 • dokumentów podatkowych,
 • dokumentacja BHP nie stanowiąca      dokumentacji pracowniczej,
 • dokumentacja zasiłkowa.

18. Badania lekarskie

 • kiedy możemy uwzględnić badania z poprzedniego zakładu.
 
  

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują imienne zaświadczenie, nagranie szkolenia i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Dzień przed szkoleniem na podany w formularzu zgłoszenia adres mailowy uczestnika zostanie wysłany link do wydarzenia prowadzonego na platformie ClickMeetin

SZKOLENIE POPROWADZI

prawo pracy

Ewa Bielecka

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  – kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  –  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.

TERMIN i GODZINA SZKOLENIA

02 października 2024 r.

godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE SZKOLENIA

online

platforma ClickMeeting

CENA SZKOLENIA

300 zł/os. 

Płatność po szkoleniu – fakturę z 14-dniowym terminem płatności wystawiamy
i przesyłamy do Państwa po webinarze.

Formularz zgłoszenia

Formularz otwarty